ÇALIŞMA KALİTESİ


ÇALIŞMA KALİTESİ

BTEKS olarak amacımız müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte üretim yapmayı öngören, müşteri odaklı KaliteYönetim Sistemini kurumumuzda uygulamak ve bu sistem gereği bütün birimlerin aynı hedef doğrultusunda ortak çalışmasıyla kurumumuzu kalite, hizmet, verimlilik ve pazar payı açısından uluslararası alanda rekabet edebilir seviyede kumaş terbiye hizmeti sunan bir kurum haline getirmektir.
Bu kapsamda firmamızda benimsediğimiz temel Kalite kriterlerimiz şöyledir;
• Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek,
• Kumaş terbiye hizmetleri konusunda, müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet vermek,
• Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmak,
• Çalışanların teknik, yönetsel ve davranışsal yeteneklerini geliştirmek,
• Sürekli eğitim ile insana yatırım yaparak daha iyiyi aramak,
• Kalite Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için gerekli personel ve kaynakları temin etmek,
• Kalite Sisteminin uygunluğunun devam ettiğini gözden geçirmek,
• Kalite Sisteminin sürekliliğini sağlamak için hedefler koymak ve hedefleri izlemek,
• Kumaş terbiye işlemleri kalitesinde mükemmele ulaşmayı sağlayacak donanım ve malzemeleri seçerek almak,
• Ulusal ve uluslararası kabul görmüş yöntemlere göre üretim yapmak, bunun için teknolojik gelişmeleri yakından izlemek,
• Müşteriye ait gizli bilgi ve tescilli hakları korumak, tarafsız olmak ve iş ahlakına uygun hareket etmek,
• Çevre ve güvenlik konusundaki performansımızı yükseltmek,

Copyright 2018 © IQ-Kod . Tüm Hakları Saklıdır.