İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

BTEKS olarak tüm çalışanlarımızın hayatı, sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir.
Bu kapsamda firmamızda benimsediğimiz temel İş sağlığı ve güvenliği politikamız şöyledir;
• Ülkemizdeki veya çalışılan ülkenin yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklerine uymak,
• İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini uygulanırken işverenler de dahil olmak üzere tüm tarafların beklentilerini dikkate almak,
• Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikasını periyodik olarak gözden geçirmek;
• Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini paylaşmak.
• Kazalara sebebiyet verebilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve mevcut tehlikeli ortamları ortadan kaldırmak,
• Acil durumlara hazırlıklı olmak,
• Çalışan tüm personelimizin İSG sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak için gerekli duyuruları yapmak, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek,

Copyright 2018 © IQ-Kod . Tüm Hakları Saklıdır.